Yo'olal Co., Ltd u Hangzhou U-paños
বৈশিষ্ট্যযুক্ত পণ্য
কোম্পানি প্রোফাইল
Hangzhou paños jump'éel yik'áalil k'a'abeto'ob Co., Ltd.is jump'éel fabricante ku ka distribuidor u industrial ts'aak, wotoch, yik'áalil limpieza. Ofrecemos cientos soluciones utia'al wáantik k clientes konej le yik'áalil limpieza ti' u mercados.
প্রতিক্রিয়া
Ti' máax ku To'one'
ঠিকানা: Kaajil Banqiao najo' pequeña, aldea Lingxi, no.66
টেল: 0086-0571-63780708
ফ্যাক্স: 0086-0571-63780728
ই-মেইল:info@ucloths.com
বাড়ি | Yóok'ol To'one' | Yik'áalil | T'aano'ob | Exposición | Ti' máax ku To'one' | Comentarios | মোবাইল | XML | প্রধান পাতা